Praktijkervaring van de 26-jarige Tony Schakenbos

In mei 2012 raakte ik betrokken bij een verkeersongeval met mijn motor en liep hierbij zeer ernstig letsel aan een van mijn benen op. Meerdere ingrijpende en zware operaties volgden en voor de rest van mijn leven ben ik gehouden aan revalidatie. De basisrevalidatie nam een periode van een kleine drie jaar in beslag. Menigmaal bezocht ik in die tijd het ziekenhuis. Ten gevolge van het lopen met krukken ontstonden bovendien lastige rugpijnen, openbaarden zich stressklachten en sliep ik erg slecht. Zelfs mijn doorzettingsvermogen had een flinke deuk opgelopen. De wil was er wel degelijk, tot en met het proberen toe, maar de kracht en energie ontbraken om de actieve handeling uit te voeren. Een blokkade in mijn ‘hersenpan’ belemmerde het doorpakken van mijn plannen. Behandelingen van Fysio- , Manuele- en Shocktherapie door mijn vaste en vertrouwde fysiotherapeut Hans Boekestein waren ontoereikend om mij daadwerkelijk van mijn klachten te verlossen. Op advies van fysiotherapeut Boekestein maakte ik afgelopen april een afspraak bij het Functional Neurology & Vestibular Rehabilitation Center Van der Kuil te Noordwijk. Boekestein heeft goede ervaringen met specialist Van der Kuil en verwijst zijn patiënten naar hem door wanneer in zijn beleving mogelijk hersenproblemen de boosdoener van de aanhoudende klachten zijn.

Tijdens het intakeconsult hadden diverse functionele neurologische medische onderzoeken plaats met onder andere een saccadometer ter toetsing van mijn oogbewegingen en de CAPS, ter beoordeling van de juiste balans van mijn evenwichtsorgaan. Op basis van de testresultaten stelde specialist Van der Kuil de diagnose hersentrauma en kwam met de hoogstwaarschijnlijke zekerheid tot de slotsom dat het motorongeluk de oorzaak van het trauma was. Daarbij was mijn evenwichtsorgaan in disbalans, had de ene hersenhelft meer sterkte dan de andere hersenhelft en was ook mijn ene been korter dan het andere. Ogenblikkelijk vielen bij mij alle puzzelstukjes in elkaar. Al mijn losstaande klachten vormden heus een samenhangend complex met als kernoorzaak het opgelopen hersentrauma waarbij hersencellen en wellicht zenuwbanen waren beschadigd en niet goed meer werkten.

De ‘Van der Kuiltherapie’ omvatte oogspieroefeningen voor het herwinnen van de balans van het evenwichtsorgaan en veel looptraining. Speciaal ontwikkelde Van der Kuil een plaatje voor de schoen van mijn ‘kortere’ been. Ook onderging ik de eerste vijf weken wekelijks een behandeling met de GyroStim, een unieke computergestuurde stoel die roterende bewegingen maakt. Elke keer weer als ik uit de bijzondere stoel stapte voelde ik mij echt TOP! Door de draaiende bewegingen geraakten mijn hersencellen geprikkeld en kwamen stilaan het evenwichtsorgaan en ook de beide hersenhelften in evenwicht. Naast therapie met de GyroStim verrichtte Van der Kuil palpatiebehandelingen van mijn nek en rug om de zenuwbanen in de wervelkolom los en soepel te krijgen. Vervolgens onderging ik na een tussenpoos van twee weken nog een behandelsessie en tot slot had de laatste sessie na een maand plaats. Ik ben op goede voet ‘ontslagen’ met een vrijblijvende terugkeeroptie indien klachten opspelen.

Fantastisch wat de heer Van der Kuil met zijn therapie bij mij heeft gedaan. Ik slaap goed, mijn rugklachten zijn verleden tijd en mijn doorzettingsvermogen is als vanouds. Wat ik wil lukt mij weer. Mijn brein en zenuwbanen ondervonden als het ware een refresh. Ik ben een uitermate tevreden en een zeer blije ‘oud-patiënt’. De therapie is weliswaar kostbaar maar mij beslist alles waard. Vooral die momenten, meteen na het uitstappen uit de GyroStim, raakten in mij een snaar. Elke keer weer voelde ik mij dan grandioos. Die ogenblikken gaven mij een onbetaalbare gemoedsfeeling. Om slechts dat gevoel nog eens te ervaren wil ik al zo’n kostbare behandeling ondergaan. Het apparaat de GyroStim is daadwerkelijk helemaal TOP en daarbij is specialist Van der Kuil een eerlijk en reëel man. Alle lof voor de Noordwijkse praktijk!

 

September 2015