Wat is oorsuizen?

Bij oorsuizen of tinnitus heb je last van ruisende, piepende of fluitende geluiden die van binnenuit lijken te komen en die je niet kunt negeren. De geluiden zijn alleen door de patiënt zelf te horen. Ze worden veroorzaakt doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven, die de hersenen vertalen als geluid.

Iedereen hoort weleens ruis als hij in een heel stille omgeving is. Maar omdat het bijna nooit helemaal stil is, ben je je daar niet van bewust. Bij sommige mensen is het geluid zo sterk, dat het hinderlijk wordt. Tinnitus is meestal niet gevaarlijk, maar in zeer ernstige vorm kan het slaap- en concentratieproblemen veroorzaken. Dat kan leiden tot problemen in het dagelijkse functioneren. Psychische en sociale problemen kunnen dus een direct gevolg zijn van oorsuizen.

Oorzaak van oorsuizen

Vaak is niet precies te achterhalen wat de oorzaak van oorsuizen is. Wel vermoeden wetenschappers dat de oorzaak van tinnitus niet in het gehoororgaan ligt, maar in de hersenen. Overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied geven continu signalen af. Deze veroorzaken het ‘fantoomgeluid’.

Oorsuizen is in te delen in twee vormen, subjectief en objectief oorsuizen. De subjectieve vorm is alleen waar te nemen door de patiënt zelf. De objectieve vorm, die maar zelden voorkomt, kan ook door iemand anders worden gemeten. De twee vormen van oorsuizen hebben verschillende mogelijke oorzaken.

Mogelijke oorzaken van oorsuizen:

 • stress.
 • langdurige blootstelling aan hard geluid, zoals het luisteren naar muziek via oordopjes.
 • bepaalde medicijnen, zoals aspirine of sommige antibiotica.
 • verschillende ziektes, zoals de ziekte van Ménière, diabetes, MS of nierziekten.
 • hart- en vaatziekten, zoals te hoge bloeddruk, te lage bloeddruk, aderverkalking of vernauwing van de bloedvaten.
 • chronische ontsteking aan het middenoor.
 • ruggenprik.
 • een prop oorsmeer.
 • ouderdomsslechthorendheid.
 • goedaardige tumor van de gehoorzenuw.

Vaak gaat gehoorverlies gepaard met oorsuizen. Tegenwoordig komt gehoorverlies vaker voor dan vroeger; een gemiddeld popconcert of koptelefoon kan het gehoor in minder dan een half uur beschadigen. Ongeveer dertig procent van alle volwassenen boven de 65 lijdt aan gehoorverlies en een derde van deze gevallen is een gevolg van blootstelling aan lawaai.

Ook bij (ouderdoms)slechthorendheid en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) heb je vaak last van oorsuizen.

Symptomen van oorsuizen

Het belangrijkste symptoom van oorsuizen zijn de constant ruisende, piepende of fluitende geluiden die je hoort. Als gevolg van dit vervelende geluid kun je ook nog last hebben van de volgende klachten:

 • concentratiemoeilijkheden
 • vermoeidheid
 • angst
 • gevoelens van wanhoop en boosheid
 • neerslachtigheid
 • snel geïrriteerd zijn