Wat is ADD?

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aangeboren aandoening, die wordt gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen. Hierdoor kunnen patiënten last krijgen van depressies, angststoornissen en slechte school- en werkprestaties. ADD is een subtype van ADHD en wordt ook wel het overwegend onoplettend type genoemd. ADD kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.

Oorzaak van ADD

ADD wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn moleculen, die in de hersenen signalen doorgeven. Mensen die aan ADD lijden, hebben een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Hierdoor wordt de informatie, die naar de hersenen gaat, minder efficiënt geregistreerd. Ook verandert hierdoor de activiteit in bepaalde hersengebieden. In ongeveer 75% van de gevallen heeft ADD een erfelijke oorzaak.

Symptomen van ADD

Het belangrijkste symptoom van ADD is het hebben van concentratieproblemen. Hierdoor heb je bij ADD last van de volgende kenmerken:

  • moeite met plannen en organiseren.
  • chaotisch en vergeetachtig.
  • moeite met het volgen van uitleg.
  • problemen met het voltooien van taken.
  • emotionele wisselingen.
  • inactiviteit.
  • gebrek aan motivatie.
  • dromerigheid.

Door deze kenmerken kan ADD een behoorlijke wissel trekken op relaties en prestaties op het werk en op school.