Wat is Gilles de la Tourette?

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een erfelijke aandoening die zich kenmerkt door tics. Een tic is een ongewilde, meestal kortdurende, plotselinge en zich herhalende beweging of geluid. Als je een tic hebt, heb je niet per definitie Gilles de la Tourette. Je spreekt van deze ziekte als je meerdere motorische tics (bewegingstics) en tenminste één vocale tic (geluidstic) hebt, al dan niet tegelijkertijd. De volgende criteria gelden voor de tics:

 • je hebt ze dagelijks en meerdere keren per dag.
 • je hebt ze al langer dan één jaar.
 • ze zijn nooit langer dan 3 maanden geheel weggeweest.
 • ze zijn ontstaan vóór het 21e levensjaar.

De eerste tics beginnen meestal rond de leeftijd van zes jaar. Soms doen ze zich pas later voor, maar in principe voor het 21e levensjaar. De tics kunnen het hele leven blijven. In meer dan de helft van de gevallen neemt het aantal en de intensiteit van de tics rond de pubertijd af. Het Tourette-syndroom kent vele varianten, iedere Tourette-patiënt verschilt door een andere combinatie van de tics. Veel mensen denken dat het syndroom wordt gekenmerkt door vloeken en schelden, dit beeld is niet correct. Het dwangmatig uitspreken van taal vermengd met grove woorden (coprolalie) komt voor bij minder dan 10% van Tourette-patiënten.

Oorzaak van Gilles de la Tourette

De oorzaak van de ziekte van Tourette is niet precies bekend. Wel is duidelijk dat een erfelijke factor een rol speelt. Ook is bekend dat Tourette te maken heeft met verstoorde informatieoverdracht in de hersenen.

Symptomen van Gilles de la Tourette

Bij Gilles de la Tourette zijn er twee verschillende soorten tics; motorische en vocale tics. Tussen deze twee soorten tics wordt onderscheid gemaakt.

Voorbeelden van motorische tics zijn:

 • rukkende bewegingen met armen of benen
 • overmatig knipperen met de ogen
 • wegdraaien met de ogen
 • een grimas trekken
 • hoofdschudden

Voorbeelden van vocale tics zijn:

 • hoesten
 • snuiven
 • herhalen van zinnetjes
 • grommen
 • keel schrapen